Sjekkliste for din eksportsatsing

  1. Si du er fra Norge – det åpner dører
  2. Koble deg tett opp til den norske historien om bærekraftspioneren
  3. Jobb med historiefortelling – snakk om det kunden er opptatt av
  4. Bruk fakta om Norge for å bygge historien om din bedrift som bærekraftpioner
Foto: Hurtigruten